Eastern Healing Art is een praktijk voor acupunctuur, moxabustion Tuina voor babies en jonge kinderen, etc.

Jan B. Woudstra is de praktizerende therapeut.

Centrum Oosterse & Westerse Geneeskunst is een concept waardoor Eastern Healing Art kan samenwerken met andere instanties,andere geneeskundigen ed. Op dit moment werkt het Centrum samen in los verband met artsen, fysiotherapeuten, ayurvedische arts.

Ook werkt het Centrum met anderen samen om een meerassige diagnostiek te maken voor zowel westerse als oosterse geneeskunde.

Een ander veld waar het Centrum mee werkt is om met de Japanse Drum (Taiko) krachtige vibraties op te wekken voor de Drumtherapie.

De Drumtherapie is met gebruik v.d.Taiko en Japanse ritmes een oud ritueel toe te passen dat de Kelten van de Inheemse volken van het vroegere Europa hadden geleerd om Ziekten uit te bannen. Het blijkt dat de vibraties dermate sterk overeenkomen met een gezond lichaam's vibraties dat afwijkende vibraties tijdelijk uitgebannen kunnen worden, wat een ziek lichaam een de kans kan geven zich voor dat moment zich te herstellen. (Dit is nog in onderzoek)

Verder worden er van tijd tot tijd lezingen gegeven zoals voor stichting de Eenhoorn Sneek, stichting Love ,Sauwerd, De Cirkel Steenwijk.

Workshops en cursussen worden ontwikkeld en gehouden in oa Eigentijds Festival, Mannaz.

Al die Aktiviteiten worden uitgevoerd door Jan B. Woudstra.

Vaak alleen, soms met anderen.

Nog even over de naam:

Eastern: omdat ik na 17 jaar in Japan gewoond te hebben een nogal oosterse philosophy heb opgebouwd, zonder afbreuk te doen aan mijn friese karakter.

Healing: omdat het gaat om het gezonde van de mensen naar boven te halen zodat we allemaal gezond en pijnvrij oud kunnen worden

Art: omdat ik nou eenmaal een kunstenaar ben in hart en nieren.

Ook vind ik dat een goede doktor of therapeut een kunstenaar moet zijn om verder en beter te kunnen werken dan je logischerwijze zou moeten aannemen.

zeg nooit nooit.

Voor het Centrum Oosterse & Westerse Geneeskunst is het de bedoeling dat verscheidene elementen van het oosten zich met het Westen gaan verhouden in zodanige staat dat het de vooruitgang betekent van de mensen die ons om raad vragen. Als wij in staat zijn om ons zodanig te ontwikkelen dat we van de geneekunde een kunst weten te maken dan zal er pas echt healing plaatsvinden.

Hoogachtend Jan B. Woudstra

Address: Netherland:

Drachten: De Knobben 38 ,9202XJ

Groningen: De Kraneweg 56

0512-546602 0641758371